Kasih Persaudaraan


Seorang pengajar sedang mengajarkan kebenaran di pelajaran kelas Alkitab anak. Dia bertanya kepada mereka, “Jika saya kebetulan melihat orang sedang memukuli seekor keledai dan saya menghentikan dia, kebenaran apa yang sedang saya tunjukkan?” Suara lirih dari salah seoarang murid menjawab, “Kasih Persaudaraan."

Majalah Berita Mimbar